#23446
Kimmie D's Monday 2AM 9/26 vzt Bingo winners:

FREE | 9/25/2022 8:12:53 PM | Round 1 | Jippo won Bronze - 2 Vouchers - 1st Place
FREE | 9/25/2022 8:12:53 PM | Round 1 | Rocko won Cobalt - 1 Voucher - 2nd Place
FREE | 9/25/2022 8:18:33 PM | Round 2 | Rocko won Silver - 3 Vouchers - 1st Place
FREE | 9/25/2022 8:18:33 PM | Round 2 | Tony D won Cobalt - 1 Voucher - 2nd Place
FREE | 9/25/2022 8:25:13 PM | Round 3 | Stella won Gold - 4 Vouchers - 1st Place
FREE | 9/25/2022 8:25:13 PM | Round 3 | Tony D won Cobalt - 1 Voucher - 2nd Place
#23452
Kimmie D's Tuesday 9/27 1AM Bingo winners:

FREE | 9/26/2022 7:20:53 PM | Round 1 | beannie won Bronze - 2 Vouchers - 1st Place
FREE | 9/26/2022 7:20:53 PM | Round 1 | Rhiannon won Cobalt - 1 Voucher - 2nd Place
FREE | 9/26/2022 7:24:43 PM | Round 2 | Rhiannon won Silver - 3 Vouchers - 1st Place
FREE | 9/26/2022 7:24:43 PM | Round 2 | Tony D won Cobalt - 1 Voucher - 2nd Place
FREE | 9/26/2022 7:29:49 PM | Round 3 | Morning Glory won Gold - 4 Vouchers - 1st Place
FREE | 9/26/2022 7:29:49 PM | Round 3 | Puckernutz won Cobalt - 1 Voucher - 2nd Place